En ubuden gjest

En ubuden gjest
Varenr.
2479
Pris
kr 220,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
At en ung person får symptomer på demens, virker ennå så umulig at vi ofte ikke skjønner hva som er i ferd med å skje. Når diagnosen er stilt, noen ganger svært sent, er vi i villrede om hvordan oppfølgingen skal være. Demensomsorgen er gjerne ikke tilpasset de spesielle behovene til yngre personer med demens. Derfor trenger vi denne boka.
Forfatter er Peter. O. Horndalsveen, legespesialist ved Hukommelsesklinikken på Sykehuset Innlandet. Spesielt engasjert i arbeidet med yngre personer med demens og deres pårørende. Mye brukt til foredrag og undervisning og frekvent bidragsyter til en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.
Bokprosjektet har fått støtte fra Helsedirektoratet som en del av satsingen på yngre personer med demens i Demensplan 2015.
 
Antall sider: 152
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 978-82-8061-251-9