Ledelse og kompetanseutvikling i tjenestene

Ledelse og kompetanseutvikling i tjenestene
Varenr.
3304

Kvantumsrabatt

Loading...

Ledelse og kompetanseutvikling i tjenestene til personer med utviklingshemming

Dette temaheftet er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Formålet med heftet er å gi deg som er leder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten en praksisnær innføring i grunnprinsippene for personsentrert ledelse, kompetanseledelse og mangfoldsledelse. Videre er det et uttalt mål med heftet å styrke lederens kunnskap om helselovgivningens krav til ledelse og kvalitetsforbedring.

 

Aldring og helse har siden 1997 tilbudt ABC-opplæring til ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. I dette temaheftet gir vi deg et innblikk i nytteverdien ABC-opplæringen kan ha for deg som leder og for virksomhetens medarbeidere.

 

Kari Revheim og Lene Kristiansen, begge ansatt i Aldring og helse, har vært redaktører og

Oda Vestby Hansen, Gry Elisabeth Hole og Ragnhild Storstein Spilker har bidratt med tekst.

Antall sider: 36

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 978-82-8061-637-1 (trykt)

ISBN: 978-82-8061-813-9 (PDF)

ISBN: 978-82-8061-649-4 (HTML)


Last ned pdf-versjon av heftet Ledelse og kompetanseutvikling i tjenestene til personer med utviklingshemming

Last ned html-versjon av heftet Ledelse og kompetanseutvikling i tjenestene til personer med utviklingshemming