Akutt syke eldre som kommer til sykehus (digital versjon)

Akutt syke eldre som kommer til sykehus (digital versjon)

Kvantumsrabatt

Loading...
Akutt syke eldre som kommer til sykehus - hva kjennetegner deres helsetilstand og behovet for helsehjelp?
Rapporten beskriver en tverrfaglig studie som kartlegger hjemmeboende multisyke eldre pasienters helsetilstand og behov for helsehjelp, både ved innleggelse, under innleggelsen og tre uker etter innleggelsen, samt behovet deres for helsehjelp i året etter innleggelsen.
Rapporten beskriver også kommunikasjonen mellom tjenestenivåene i forbindelse med sykehusinnleggelsen.
 
Antall sider: 168
Utgivelsesår: 2019
ISBN: 978-82-8061-481-0 (digital versjon)
ISBN: 978-82-8061-480-3 (papirversjon)
 
Dersom du ønsker papirversjonen, ta kontakt med:
Marit Dahl Mikkelsen, Avdelingssjef, Avdeling for sykepleie, Medisinsk klinikk Sykehuset i Vestfold HF
e-post: marit.mikkelsen@siv.no