Palliasjon hos eldre

Introduksjon av kurset
Kurset vil legge vekt på lindring av andre plagsomme symptomer hos pasienter med kort forventet levetid – som smerte, munntørrhet og delirium. Vi vil også drøfte utfordringene som oppstår når pasienten ikke har én veldefinert, men flere alvorlige sykdommer som til sammen gir en alvorlig prognose.
Vis mer informasjon

Program (info)