Kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens

Kognitiv stimuleringsterapi er en evidensbasert gruppeintervensjon utviklet i Storbritannia for å bedre kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med mild til moderat grad av demens.
Metoden har vist like god effekt som demenslegemidlene som fantes på markedet i 2003 (Spector m.fl. 2003).
Nasjonal faglig retningslinje for demens anbefaler at kommunale virksomheter skal legge til rette for psykososiale tiltak og aktiviteter som tar utgangspunkt i personen med demens sine egne interesser, preferanser og funksjonsnivå, som sosialt samvær med kognitiv stimulering (Helsedirektoratet 2020).
Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 09.05.2023 08.30
Slutt: 09.05.2023 15.00
Sted: Digitalt
Pris:
kr 2 600,00
Påmeldingsfrist: 28.04.2023 23.59.00

Program (info)

Program