Drift av pårørendeskoler og samtalegrupper

Etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Meld dere på vårens gratis veiledningswebinar!

Målgruppen er ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten og deres aktuelle samarbeidspartnere, som ønsker å etablere eller videreføre pårørendeskole eller samtalegruppe. Meld gjerne på flere fra samme arbeidssted.
 
Målet er å gi deltakerne en grunnleggende innføring, tips og råd om planlegging og gjennomføring av pårørendeskole og samtalegruppe og informasjon om ressurser i arbeidet.
Webinaret består av nettforelesninger og dialog i chatfunksjonen og holdes på Microsoft Teams. 

Tilskuddsordningen for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper blir videreført i 2023. Dere trenger ikke å ha søkt om tilskuddsmidler for å delta på webinaret. Søknader behandles fortløpende, og tilskudd innvilges så langt midlene strekker til. Les mer om kriterier, satser, frister m.m. for tilskuddsordningen her.   
Arrangør: Aldring og helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet,som en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025
Vis mer informasjon