Demenssykdommene- Diagnostikk, behandling og oppfølging 2023

Legekurs
Hensikten med dette kurset er å gi en innføring i diagnostikk, behandling og oppfølging av ulike demenssykdommer.
Kurset inneholder forelesninger med kasuistikker under veis,  innføring i bruk av enkle kognitive tester og diskusjon.
Kurset er tilrettelagt for allmennpraktiserende leger og sykehjemsleger. Kurset er også aktuelt for sykehusleger og leger under spesialisering
Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 06.03.2023 08.30
Slutt: 07.03.2023 16.00
Sted: Oslo
Pris:
kr 4 100,00
Påmeldingsfrist: 01.02.2023 23.59.00

Program (info)