Basal utredning av kognitiv svikt og demens

En god innføring i verktøyet for basal utredning.
Kurset tar for seg basal utredning av kognitiv svikt og demens, først og fremst hos hjemmeboende, men også hos personer som bor på sykehjem.  Kurset gir en god innføring i verktøyet for basal utredning som gjennomføres av fastlege i samarbeid med hukommelsesteam/ kommunehelsetjenesten, og vil inneholde grunnleggende sykdomslære og innføring i bruk av anbefalte verktøy og metoder. Det legges også vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt, og videre oppfølging. Kurset vil inneholde forelesninger, praktiske øvelser og det vil bli rom for spørsmål og diskusjoner.
Målgruppe: kurset passer for dere som er involvert i basal utredning av demens, både leger og helse- og omsorgspersonell i hukommelsesteam, etc. Det er aktuelt for dem som er nye i dette feltet, men og så for dem som har holdt på en stund og ønsker en oppdatering på feltet.
Godkjenninger: Legeforeningen godkjenner kurset: Allmennmedisin med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i demenssykdommer til videre og etterutdanningen. Sammfunnsmedisin med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spseialistenes etterutdanning. Alders og sykehjemsmedisin med 15 timer som valgfritt kurs.
Vis mer informasjon

Program (info)

Program