Nasjonal konferanse om delirium

Hensikten med konferansen er å gi deltagerne inspirasjon, kunnskap og praktiske verk­tøy for å kunne ivareta pasienter med kognitiv svikt og delirium.

Konferansen vil ta for seg temaer som diagnostikk av delirium, pasienterfaringer, ikke-medikamentelle behandlingsstrategier

og utfordringer rundt legemiddelbruk.

 

Det legges opp til at deltakerne skal kunne undervise om delirium

Vis mer informasjon

Program (info)