Nasjonal konferanse om delirium

Inspirasjon, kunnskap og praktiske verk­tøy.

Hensikten med konferansen er å gi deltagerne inspirasjon, kunnskap og praktiske verk­tøy for å kunne ivareta pasienter med kognitiv svikt og delirium.

Konferansen vil ta for seg temaer som diagnostikk av delirium, pasienterfaringer, ikke-medikamentelle behandlingsstrategier og utfordringer rundt legemiddelbruk. Det legges opp til at deltakerne skal kunne undervise om delirium på sine respektive arbeidsplasser etter konferansen og det vil bli mulighet for interaktive sesjoner.

Vis mer informasjon

Program (info)