Livet er bedre med aktivitet

Aktiv hverdag for personer med demens

«Livet er bedre med aktivitet - aktiv hverdag for personer med demens»
Helsepersonell skal få kunnskap om hvordan de kan kartlegge og tilrettelegge slik at hver enkelt person kan være mest mulig aktiv i daglige aktiviteter
og delta i sosiale fellesskap i hverdagen.

Vis mer informasjon