Hjertesykdom hos eldre

AVLYST

En innføring i utredning og behandling av både akutt og kronisk hjertesykdom hos gamle

Hensikten med kurset er å gi en innføring i utredning og behandling av både akutt og kronisk hjertesykdom hos gamle. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikker og diskusjon.

Vis mer informasjon