Fagdag om grunnleggende kommunikasjonsferdigheter

AVLYST!

Både kognitive symptomer som språkvansker, problemer med resonnering og nevropsykiatriske symptomer kan påvirke evnen til kommunikasjon.
Målet med denne fagdagen er å gi en kort innføring i grunnleggende regler i kommunikasjon med personer med kognitiv svikt og demens.
Målgruppe for fagdagen er helsepersonell som til daglig ikke jobber med personer med kognitiv svikt, som for eksempel tannleger og fysioterapeuter.
Kurset egner seg også for helsepersonell som trenger en grunnleggende innføring, som for eksempel studenter, vikarer og nyansatte i helse- og omsorgtjenesten.
Fagdagen er åpen for alle.
Vis mer informasjon