Ernæringssvikt hos eldre

For faggrupper med interesse for ernæring hos eldre.

Kurset er tilrettelagt for allmennleger og sykehjemsleger, men er også aktuelt for sykehusleger som for eksempel geriatere, nevrologer og generelle indremedisinere. Kurset er også for klinisk ernæringsfysiologer, sykepleiere og andre faggrupper med interesse for ernæring hos eldre.
Vis mer informasjon

Program (info)