Basal demensutredning for fastleger

Kurset henvender seg spesielt til fastleger, men er også aktuelt for sykehjemsleger, samt andre leger og psykologer i kommunehelsetjenesten.
Etter kurset skl du være i stand til å utrede demens i egen praksis, gjerne sammen med hukommelsesteam eller andre samarbeidspartnere i kommunen.
Vis mer informasjon

Anbefalt kursmateriell

Program (info)

Program