Smerter og palliasjon hos eldre

 

Temakurs i geriatri
Smerter og palliasjon hos eldre
Kurset er særskilt beregnet på høgskoleutdannede som for eksempel sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten.
Kurset er også aktuelt for tilsvarende faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Hensikten med kurset er å gi en grundigere innføring i de særlige utfordringene som er forbundet med å gi god lindrende behandling til gamle.
Vi vil omtale utfordringer i smertebehandling hos eldre, men også legge vekt på lindring av andre plagsomme symptomer hos pasienter med kort forventet levetid – som tungpust, angst, kløe og delirium.Vi vil også drøfte utfordringene som oppstår når pasienten ikke har én veldefinert, men flere alvorlige sykdommer som til sammen gir en alvorlig prognose.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk fagstige i sykepleie. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Kurset vil foregå på Zoom og det vil bli tilsendt en lenke dagen i forkant.

Vis mer informasjon

Program (info)