Smerter og palliasjon hos eldre,Oslo,21.april, 2020

Smerte og palliasjon Kurset er særskilt beregnet på høgskoleutdannede som for eksempel sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten. Kurset er også aktuelt for tilsvarende faggrupper i spesialisthelsetjenesten.

Vis mer informasjon

Program (info)