Preop.optimalisering av eldre pasienter,Oslo,18.mars,2020

Kurset er beregnet på leger i spesialisering innenfor indremedisin og geriatri, men kan også være aktuelt for andre geriatere, indremedisinere, kirurger og anestesileger. Det omhandler vurdering av frailty (skrøpelighet) hos pasienter som vurderes for kirurgi eller andre intervensjoner, og tiltak for å optimalisere pasientene før og etter inngrepet.

Kurset er dessverre avlyst grunnet for få deltakere!

 

 

 

 

 

 

Vis mer informasjon

Program (info)