Nasjonal konferanse om Delirium

Sted: Diakonhjemmet sykehus, Oslo

Hensikten med konferansen er å gi deltagerne inspirasjon, kunnskap og praktiske verktøy for å kunne ivareta pasienter med kognitiv svikt og delirium

Målgruppe: Kurset er særskilt beregnet på sykepleiere som møter pasienter med kognitiv svikt og delirium på sykehus og i kommunehelsetjenesten, men er åpent for andre faggrupper som har interesse for temaet

 

Vis mer informasjon

Program (info)