Geriatriseminar Vestfold, Univ.Sørøst-Norge, 5. feb. 2020

Geriatriseminaret i Vestfold er et faglig samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold HF, Universitetet Sørøst-Norge campus Bakkenteigen, NSF `s faggruppe for geriatri og demens i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V), Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Vis mer informasjon

Program (info)