Fall hos eldre

Kurset er tilrettelagt for allmennleger og sykehjemsleger, men er også aktuelt for fysioterapeuter, sykehusleger, leger i spesialisering og andre interesserte.

 

 

 

Vis mer informasjon

Program (info)