Fall hos eldre, Oslo, 10.-11. mars 2020

Fall og utredning

Kurset er tilrettelagt for allmennleger og sykehjemsleger, men er også aktuelt for fysioterapeuter, sykehusleger, leger i spesialisteirng og andre interesserte.

Hensikten er å gi en praktisk innføring i utredning av fall hos gamle, med vekt på årsaker (for eksempel synkope, epilepsi, balanseforstyrrelser, henvisningspraksis, muligheter for forebygging og standarder for behandling. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikker og diskusjon.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning med 15 timer i geriatri, alders- og sykehjemsmedisin og allmennmedisin. Kurset søkes også godkjent som valgfritt kurs for leger i spesialisering i geriatri, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering og generell indremedisin. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

 

Start
10.03.2020 08.30
Slutt
11.03.2020 15.45
Pris
kr 3 800,00 Eks. MVA
Påmeldingsfrist
05.02.2020 23.59

1Kursdeltaker(e)

*
*
*
*
*

Ved å klikke fortsette, godtar du våre vilkår og betingelser

Du mottar svar på din registrerte epost adresse som bekrefter at påmeldingen er registrerte.
Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst.

You will receive an e-mail that confirms your registration.
In case of few participants, courses may be cancelled.

Påmeldingsinformasjonen som påmeldtes navn, stilling og arbeidssted, sammenstilles og distribueres som en deltagerliste til øvrige deltagere. Dette for å sikre deling av relevant informasjon mellom deltakerne.
For spørsmål, ta kontakt med post@aldringoghelse.no
Viser ellers til vår personvernerklæring som du finner her: https://www.aldringoghelse.no/personvernerklæring.

Name, position and workplace, stated in the registration is assembled and distributed as a list of participants to other participants. This is to ensure the sharing of relevant information between the participants.
For questions, please contact post@aldringoghelse.no

Program (info)