Basal utredning av demens og kognitiv svikt

 Kurset tar for seg basal utredning av demens, først og fremst hos hjemmeboende, men også hos personer som bor på  sykehjem. Kurset vil inneholde grunnleggende sykdomslære og innføring i bruk av aktuelle verktøy og metoder.
Scandic Nidelven, Havnegata 1, 7400 Trondheim

 

Vis mer informasjon

Program (info)