Tvang og makt perm med 5 arbeidshefter

Tvang og makt perm med 5 arbeidshefter
Varenr.
2114
Pris
kr 850,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

 

Tvang og makt er et gruppebasert opplæringsprogram som gjelder arbeid med personer med utviklingshemning. Ved hjelp av studieopplegget og egne ressurser kan man gjennomføre opplæringen lokalt.

Opp gjennom historien har det foregått til dels utstrakt bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning. Nye lover har kommet til som skal regulere dette. Fylkesmennenes tilsyn har imidlertid avdekket at det fortsatt foregår mye ulovlig bruk av tvang og makt. Et av de forholdene som ofte går igjen er mangelfull opplæring av helse- og omsorgspersonell.

Tvang og makt er et gruppebasert opplæringsprogram. Ved hjelp av studieopplegget og egne ressurser kan man gjennomføre opplæringen lokalt. Startpakken består av en perm som inneholder veilederhefte, fem arbeidshefter, en opplærings-dvd og gjeldende rundskriv for lovverket.  

Studieopplegget gir deltakerne kunnskap om bestemmelsene i lov om helse- og omsorgstjenestene kapittel 9 og lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4 A. Etter kurset skal man kunne kjenne igjen situasjoner hvor det brukes tvang og makt, være kjent med vilkårene for bruk av tvang, ha økte kunnskaper om forebygging, andre løsninger og tillitsskapende tiltak. Opplæringen fokuserer på samhandling framfor saksbehandling og prosedyrer.

 

Fra første utgivelse i 2010 er det skjedd noen endringer i lovverket og heftene i opplæringsprogrammet er revidert i 2013. Endringene er i all hovedsak at lovene har fått ny plassering og nye navn i tillegg til at heftene er økt til A4 format. DVD'n som følger med er ikke endret. Der henvises det til både sosialtjenesteloven og pasientrettighetsloven, men det har ingen praktisk betydning for gjennomføring av opplæringen eller bruk av lovverket. Rundskriv med forskrifter til lovene er ikke endret og inntil videre er de gamle gjeldende. Når nye rundskriv med forskrifter foreligger vil dette bli bekjentgjort på vår hjemmeside under Utviklingshemning og aldring.

 

Ekstra arbeidshefter kan bestilles i tillegg