Nevropsykologisk utredning av demens hos personer med utv.h.

Nevropsykologisk utredning av demens hos personer med utv.h.
Varenr.
2201
Pris
kr 70,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

Elisabeth Wigaard

Nevropsykologisk utredning av demens hos personer med utviklingshemning; Repetert testing ved kartleggig av funksjonssvikt. Rapport.

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 2012

28 sider

ISBN 978-82-8061-173-4

 I samarbeid med Vestre Viken HF.
 
Levealderen for personer med utviklingshemning har økt betydelig de siste årtier. Med høyere alder øker også risiko for ulike demensskdommer. Fram til idag har det vært mangel på gode norske diagnose- og screeningverkstøy for å fange opp tegn på utvikling av deemsnsykdom hos personer med utviklingshemning.
 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse gjennomførte på oppdrag av Sosialdepartementet i perioden 2004-2008 et utviklingsprogram om aldring hos mennesker med utviklingshemning (UAU). Ett av målene med programmet var å utvikle bedre diagnoseverktøy ved demens. For å utvikle dette ble det etablert prosjketsamarbeid med Habiliteringsavdelingen ved daværende Sykehuset Buskerud HF, der det var en avdeling med lang erfaring innen fagområdet Resultatet av prosjektet presenteres i denne rapporten.