Kompetanseutvikling hos tjenesteytere

Kompetanseutvikling hos tjenesteytere
Varenr.
1931
Pris
kr 110,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Tore Hansen
Olbjørg Skutle (2009)

På oppdrag fra Sosialdepartementet utviklet daværende Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens i 2003 et plandokument for et treårig utviklingsprogram, Aldring hos mennekser med utviklingshemning (UAU). Hensikten var blant annet å heve kompetansen hos tjenesteytere som arbeider for eldre med utviklingshemning.
Prosjektet Eldre med utviklingshemning i bofellesskap, kompetanseutvikling hos tjenesteytere ble drevet av Høgskolen i Bergen, i samarbeid med Bergen kommune. Med finansiering fra UAU var målet å utvikle kompetanse hos personalet tilhørende fire bofellesskap i Bergen kommune.
Rapporten innebærer en anerkjennelse av praksisnær veiledning og viktigheten av å samtale om faglige utfordringer. Temaet er like aktuelt i dag som den gang prosjektmidler ble innvilget.

ISBN: 978-82-8061-117-8
52 sider