Gruppesamtaler om etiske hverdagsdilemmaer

Gruppesamtaler om etiske hverdagsdilemmaer
Varenr.
1044
Pris
kr 50,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...
Bevisstgjøring om holdninger i arbeid med mennesker med utviklingshemning.
Skriftet omhandler et prosjekt om holdningsarbeid blant personale som arbeider i hverdagen til mennesker med utviklingshemning. Utgangspunktet har vært at prosesser for å utvikle bedre holdninger hos personalet er vesentlige for å øke beboernes livskvalitet. Holdningsarbeidet har foregått ved gruppesamtaler der temaet har vært etiske problemstillinger. Skriftet beskriver blant annet hvilke temaer som har kommet opp underveis. Et slikt holdningsarbeid skal legge til rette for en arbeidskultur der refleksjon over holdninger og adferd skjer kontinuerlig. Prosjektet har foregått i en kommune som er hjemstedskommune for mange tidligere institusjonsbeboere, som ble boende i kommunen etter HVPU-reformen. Prosjektdeltagere har vært personale som jobber i bofellesskap, med forskjellig utdannelse og fartstid i arbeidet.

Antall sider: 28
Utgivelsesår: 2003
ISBN: 978-82-8061-022-5