Dagene mine

Eva Anfinnsen (red.), Astrid Elisabeth Andersen, Aud Johannessen, Britt-Evy Westergård

Heftet er fritt tilgjengelig og kan lastes ned som PDF her


En tverrfaglig gruppe (bibliotekar, ergoterapeut, sykepleier, vernepleier), alle med solid bakgrunn innen området demens, ervervet hjerneskade og utviklingshemning, har utarbeidet dette veiledningsheftet. Heftet er ment å gi inspirasjon og råd om hvordan en som tjenesteyter, pårørende eller venn sammen med en person med kognitiv svikt kan lage en livsfortellingsbok. Som en felles aktivitet kan dette gi grunnlag for godt samvær, samtale og informasjon.Antall sider: 24
Utgivelsesår: 2008
ISBN: 978-82-8061-080-5