Temakurs

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse arrangerer en rekke aktuelle temakurs innen fagområdene: Demens - Alderspsykiatri - Funksjonshemning og aldring - Geriatri - Utviklingshemning og aldring.

Våre temakurs dekker et bredt spekter av faglige temaer innen aktuell behandling til diagnosegrupper, legemiddelbruk, ulike tilnærminger innen miljøbehandling, utredning, innføring i bruk av kartleggingsverktøy og kartleggingsmetoder, ulike tiltak og tilbud til brukergrupper i primærhelsetjenesten, organisering av tilbud m.m.

Temakursene strekker seg over 1-3 dager.
 
Målgrupper
Ulike grupper personell som arbeider med eldre personer innen det aktuelle fagfeltet i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Målgruppen for de ulike temakursene står spesifisert under omtalen av det enkelte kurset. 

Godkjenninger
Alle våre temakurs søkes godkjent av de ulike fagforbundene, som for eksempel til spesialiteter innen sykepleie, hjelpepleie/omsorgsarbeid, ergoterapi, og til spesialitetene i legers videre- og etterutdanning, samt til spesialitetene i klinisk psykologi.

Lenke til kursoversikt for mer informasjon, program og påmelding
Kurs navnPrisJanFebMarAprMaiJun