Brukerundersøkelser i alderspsykiatri

Brukerundersøkelser i alderspsykiatri
Varenr.
1278
Pris
kr 150,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
- gjennomførbare og nyttige? Marianne Holm & Per Kristian Haugen (2009)
I Stortingsmelding nr.25, 2005-2006, Mestring, muligheter og mening understrekes vitkgiheten av brukermedvirkning. Kunnskap om hvordan alderspsykiatriske pasienter og deres pårørende opplever og vurderer sin situasjon er et nødvendig og verdifullt grunnlag for tilrettelegging av tilbud.
 
Alderspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Telemark, har gjennom de siste 15 årene arbeidet målrettet for å finne ut hva brukerne mener om det alderspsykiatriske tilbudet. Pasienter og pårørende har blant annet fått spørsmål om hva slags hjelp de ønsker og om hvilke tjenester som fungerer godt eller dårlig. Samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten er også spurt.
De første forskningsresultatene ble presentert i boken "Med tommestokk og fagbriller" av Marit Nåvik (INFO-banken 1999) og i den interne rapporten "Det er bra som det er?" av Per Kristain Haugen (2003).
I denne boka samles det meste av de resultatene man har funnte, inklusive data fra de foregående rapportene. Boka gir inspirasjon og kunnskap om hvordan man kan gå fram for å styrke brukernes innflytelse.
 
Antall sider: 68
Utgivelsesår: 2008
ISBN: 978-82-8061-106-2