Oppfølging av eldre med kronisk obstruktiv lunges. 18.09.18

Sted: Oslo Kongressenter

 

Kurset er beregnet på sykepleiere og annet helsepersonell som behandler eldre pasienter med KOLS, særlig utenfor sykehus.
Kurset vil formidle kunnskap som er viktig for å kunne gi best mulig helsehjelp til pasienter som har KOLS som del av et komplekst og sammensatt helseproblem, for å hjelpe den gamle KOLS-pasienten til å mestre livet med kronisk sykdom, og for å kunne gi den alvorlig syke KOLS-pasienten god lindrende behandling.

 

 

 

Pris
kr 2 100,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte epost adresse som bekrefter at påmeldingen er registrerte.
Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst.

You will receive an e-mail that confirms your registration.
In case of few participants, courses may be cancelled.
Påmelding er ikke tilgjengelig

Program/info