Om kursvirksomheten

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har mål om å være en sentral aktør og tilby landsdekkende undervisningsopplegg innenfor kompetansetjenestens satsingsområder innen aldring og helse.

Vi ønsker å tilby aktuelle kurs- og undervisningsopplegg av høy kvalitet og praktisk relevans for helsepersonell som arbeider med eldre mennesker.

I kurskatalogen vår finner du et stort utvalg av kurs og konferanser innen fagområdene:
Demens - Alderspsykiatri - Utviklingshemming og aldring – Geriatri – Funksjonshemming og aldring.Vi tilbyr basiskurs, grunnkurs, ulike typer temakurs og konferanser innenfor de ovennevnte fagområdene - se egne omtaler i menyen til venstre.

Våre kurs og konferanser dekker et bredt spekter av temaer, med varighet alt fra dagsarrangementer til kurs og konferanser som strekker seg over flere dager.

Alle våre kurs og konferanser søkes godkjente av de ulike fagforbundene - som for eksempel til spesialiteter innen sykepleie, hjelpepleie/ omsorgsarbeid, ergoterapi, til legers videre- og etterutdanning, samt til spesialitetene i klinisk psykologi.

Så snart programmet for det enkelte kurset eller konferansen er avklart, legger vi det ut på vår hjemmeside - under fanen KURS – Kursoversikt og påmelding. Her finner du invitasjonen med program og aktuelle opplysninger om det enkelte arrangementet - og det er også mulighet for direkte påmelding.

I tillegg tilbyr kompetansetjenesten fjernundervisning, studiemateriale til bedriftsintern opplæring, oppdragskurs, samt videreutdanning ved vår Fagskole i demensomsorg og alderspsykiatri.

Vi tilbyr også nettbasert utdanning som Helsefagarbeider - med ABC til fagbrev.

I tillegg til våre faste kurs tilbyr vi også bestillingskurs og foredrag, innenfor de samme fagområdene som nevnt over. Slike kurs og foredrag skreddersys behovene til deg som bestiller, både når det gjelder tema, tid, varighet og sted.
Omfanget av slike kurs og foredrag kan variere fra timeskurs til kurs med varighet over flere dager.

Lenke til kursoversikt  for mer informasjon om hvert enkelt kurs, program og påmelding.

Høst 2019

Kurs navnPrisJulAugSepOktNovDes

Vår 2020

Kurs navnPrisJanFebMarAprMaiJun