Eldre personer med utviklingshemning

Eldre personer med utviklingshemning
Varenr.
2221
Pris
kr 70,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Westerberg, Trude Helen:

Eldre personer med utviklingshemning ; En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Rapport

16 sider

Forlaget Aldring og helse 2013

ISBN 978-82-8061-181-9

ISBN PDF- Nettutgave: 978-82-8061-205-2 Kan lastes ned her

 

Kartleggingen av botilbudet til personer med utviklingshemning er en del av en større nasjonal kartlegging som Nasjonalt kompetansesneter for aldring og helse gjennomførte i 2008 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den nasjonale boligundersøkelsen ble publisert i 2010.

Alle landets kommuner ble bedt om å besvare et spørreskjema om botilbudet til eldre personer med utviklingshemning. Med bakgrunn i prosjekter i regi av fagenheten Utviklingshemning og aldring ved kompetansesenteret, har det i tillegg vært ønskelig å kartlegge omfanget av demens- og kreftsykdommer hos elder med utviklingshemning.

Dette er ikek en rapport som går i dybden, men gir et lite overblikk på noen viktige områder for eldre personer med utviklingshemning i dag. Områder og kunnskap det er viktig å ta med i den videre devbatten om veien videre 20 år etter HVPU-reformen.