Landskonferanse i alderspsykiatri

Velkommen til Landskonferanse 2022

Landskonferanse i alderspsykiatri 2022 finner sted Clarion Hotell The Edge i Tromsø 2.-4. mai.

https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/landskonferansen/

Vi i Aldring og helse og fagmiljøet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge gleder oss til å ønske dere alle velkommen til Tromsø.

Målgrupper:
Landskonferansen er et tverrfaglig møtested for den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten, beregnet på fagfolk med erfaring fra feltet.
Konferansen er også aktuell for leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger blant eldre i kommunehelsetjensten og distriktpsykiatriske sentra (DPS) og for undervisningspersonell innen fagfeltet.

Vis mer informasjon