Geriatri

Innenfor geriatri tilbyr Aldring og helse kurs med høy faglig relevans for både helsepersonell, pårørende, ledere og samfunnsplanleggere

Geriatri er et fagfelt som omhandler ulike sykdommer hos eldre personer, og inkluderer både akutt og kronisk sykdom.
Kursene dekker et bredt område av temaer. Omfanget kan strekke seg fra timeskurs til kurs med varighet på 1-3 dager. Foredragsholderne på de ulike kursene er fagpersoner med både forskningskompetanse og klinisk yrkeserfaring. Alle kursene har gjerne en praksisnær tilnærming.

Kontakt geriatri Linn Marie Høilund, linn.marie.hoilund@aldringoghelse.no

Les mer om geriatri på våre nettsider.

Høst 2022

Kurs navnPrisJulAugSepOktNovDes