Inn på tunet

Inn på tunet
Varenr.
2546

Kvantumsrabatt

Loading...

Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens

Denne håndboka er et verktøy for planlegging, etablering og drift av Inn på tunet dagaktivitetstilbud (IPT-tilbud) for personer med demens.
Hovedmålsettingen med håndboka er at den skal være et støtteverktøy og et oppslagsverk for IPT-tilbyderne og kommunene. Den skal også bidra med ideer slik at IPT-tilbyderne og kommunene kan videreutvikle allerede etablerte IPT-tilbud.
Håndboka er utviklet i et samarbeid mellom Matmerk og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
 

Antall sider: 88
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 978-82-8061-319-6 (papirversjon)
ISBN: 978-82-8061-470-4 (digital versjon)