Yngre personer med demens -oppfølging av barn og unge som pårørende

Gratis webinar


Barn og unge kan oppleve at en forelder blir syk og utvikler demens. Dette påvirker hele familien og barnas hverdag. «Pårørendeundersøkelsen 2022 – Unge pårørende» gir innsikt i og kunnskap om unge pårørendes opplevelser og liv. Årets webinar setter derfor søkelyset på barn og unges behov for oppfølging, hjelp og støtte.
Temaene vil bli formidlet av fagpersoner og pårørende via foredrag, samtaler, filmklipp, m.m.
Målgruppen er primært ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner, samt andre interesserte.Webinaret sendes digitalt via YouTube. Deltakerne kan følge med fra PC, nettbrett eller mobiltelefon og får tilsendt en lenke på e-post. Foredragene vil bli filmet og gjøres tilgjengelig til de påmeldte i etterkant.
Webinaret er et av pårørendetiltakene i Demensplan 2025 og arrangeres av Aldring og helse i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 16.11.2023 12.00
Slutt: 16.11.2023 15.30
Sted: Digitalt
Pris:
kr 0,00
Påmeldingsfrist: 12.11.2023 23.59.00