Preoperativ optimalisering av eldre pasienter

Preoperativ optimalisering av eldre pasienter -vurdering av skrøplighet
Hensikten med kurset er å gi deltagerne en innføring i hvordan eldre pasienter som skal gjennomgå kirurgi bør vurderes og optimaliseres for et best mulig resultat av eventuelt inngrep.
Kurset vil ta for seg temaer som vurdering av skrøpelighet, vurdering av kognitiv funksjon og samtykkekompetanse, geriatrisk vurdering, prehabilitering, optimalisering av komorbiditet, samvalg, vurdering av behandlingsnivå og intensivbehandling av eldre.
Kurset er interaktivt, det vil si at mye av undervisningen vil være rundt kasuistikker og diskusjon.
Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 23.11.2023 08.30
Slutt: 23.11.2023 16.00
Sted: Oslo
Pris:
kr 2 600,00
Påmeldingsfrist: 15.10.2023 23.59.00