Hukommelsesteamkonferansen

Hukommelsesteamkonferanse for hukommelsesteam, koordinatorer, leger og annet helse- og omsorgspersonell.

 

Hukommelsesteamkonferansen er først og fremst for hukommelsesteam, koordinatorer, leger og annet helse- og omsorgspersonell som jobber med basal utredning av demens og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Konferansen kan også være relevant for andre som jobber med tjenester til hjemmeboende personer med demens.
 
For mer informasjon om konferansen, besøk vår konferanseside
Vis mer informasjon