Hjerneslag - Behandling og rehabilitering etter akuttfasen

Kurset legger hovedvekten på videre behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag etter utskrivning fra sykehus

 

 Det blir lagt vekt på praktiske aspekter ved behandling og rehabilitering etter hjerneslag, særlig tiltak som er viktige i overgangsfasen fra sykehus til sykehjem, kommunal rehabilitering eller eget hjem, slik at rehabiliteringen fortsetter.

Kurset er særlig beregnet på sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og logopeder ansatt i primærhelsetjenesten, men er også åpent for leger, helsefagarbeidere, sykehusansatte og andre interesserte.

Vis mer informasjon

Program (info)