Demensdiagnostikk og behandling - i en ny tid

Samtidig som vi står overfor en stor økning av antall personer med demens, blir nye metoder for diagnostikk og behandling av demenssykdommer tilgjengelige. Vi vil kunne diagnostisere pasienter på et tidligere tidspunkt og med større presisjon enn tidligere, noe som er avgjørende for å kunne ta i bruk nye lovende sykdomsmodifiserende legemidler.

 

Denne konferansen vil gi en oppdatering på det nyeste innenfor biomarkører, tidlige symptomer og tester. Organisering av utredningstilbudet og samhandling mellom helsetjenestenivåene vil bli belyst. Ulike sykdomsmodifiserende legemidler vil bli presentert og nye metoder for tidlig diagnostikk vil bli diskutert. Får vi en kurerende behandling, og kan diagnosen settes med sikkerhet ti år før symptomstart?

Målgruppe: Alle som jobber med utredning, diagnostikk og oppfølging av demens – særlig spesialisthelsetjenesten, fastleger og hukommelsesteam.

Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 06.12.2023 08.30
Slutt: 06.12.2023 16.00
Sted: Oslo
Pris:
kr 2 600,00
Påmeldingsfrist: 15.11.2023 23.59.00