Yngre personer med demens -oppfølging av familien

Yngre personer med demens og deres familier - oppfølging av familien
Gratis webinar
Å få en demenssykdom i ung alder kan være vanskelig å håndtere både for personen med demens og de nærmeste pårørende. Webinaret i år setter søkelyset på oppfølging av hele familien når en person får demens. Tilbud fra ulike deler av landet vil bli presentert. Temaene vil bli formidlet av fagpersoner, personer med demens og pårørende via foredrag, samtaler, filmklipp, m.m. Det blir mulig å delta aktivt ved å sende inn spørsmål via chatfunksjon.
Målgruppen er primært ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner, samt andre interesserte. Webinaret sendes digitalt og følges fra PC, nettbrett eller mobiltelefon. Foredragene vil bli filmet og gjøres tilgjengelig til de påmeldte i etterkant. 
Webinaret er et av pårørendetiltakene i Demensplan 2025 og arrangeres av Aldring og helse i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Vis mer informasjon