Yngre personer med demens og deres familier

Yngre personer med demens og deres familier - Oppfølging av familien

Gratis webinar

Å få en demenssykdom i ung alder kan være vanskelig å håndtere både for personen med demens og
de nærmeste pårørende. Webinaret setter blant annet søkelys på god samhandling mellom nivåene i
helsetjenesten og innenfor kommunen når det gjelder oppfølging av hele familien. Gode tilbud fra
ulike deler av landet vil bli presentert. Temaene vil bli formidlet av fagpersoner, personer med
demens og pårørende via foredrag, samtaler, filmklipp, m.m. Det blir mulig å delta aktivt ved å sende
inn spørsmål via chatfunksjon.

Målgruppen er primært ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten
og frivillige organisasjoner, samt andre interesserte. Webinaret sendes via Microsoft Teams og følges
fra PC, nettbrett eller mobiltelefon. Opptak av foredrag vil ligge tilgjengelig for deltakerne i to uker
etter arrangementet.

Webinaret er et av pårørendetiltakene i Demensplan 2025 og arrangeres av Aldring og helse i
samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Programmet blir lagt ut over sommeren, men du er velkommen til å melde deg på nå.

Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 02.11.2022 09.00
Slutt: 02.11.2022 14.00
Sted: Digitalt
Pris:
kr 0,00
Påmeldingsfrist: 26.10.2022 23.57.00