VPM kursholderkurs Vips praksismodell

Kursholderkurs
Målet med kurset er å lære opp helsepersonell med bachelorgrad til å bli kursholdere for Basiskurs i VIPS praksismodell (VPM) i kommunehelsetjenesten. Det anbefales at et arbeidssted melder på to som kan være VPM kursholdere sammen og holde VPM basiskurs. Erfaring viser at implementering av VPM på arbeidsplassen er enklere når minst en av kursholderne har stilling som avdelingsleder, fagutviklingssykepleier eller annen rolle med fagansvar.
Kursholderkurset gir innføring i personsentrert omsorg, opplæring i roller og funksjoner i VIPS praksismodell og hvordan holde Basiskurs i VIPS praksismodell for ansatte i kommunehelsetjenesten.
Deltagere på kursholderkurset får tilsendt komplett undervisningsmateriell til basiskurset med opplegg, refleksjonsspørsmål og tilgang til foredragsfilmer.
Vis mer informasjon

Anbefalt kursmateriell

Personsentrert demensomsorg
kr 330,00 Eks. MVA
God personsentrert omsorg
kr 160,00 Eks. MVA
Implementering av personsentrert omsorg
kr 60,00 Eks. MVA

Kursmateriell i kurspakker

Program (info)