Verktøy for pårørendearbeid ved utviklingshemning

GRATIS WEBINAR

Aldring og demens hos personer med utviklingshemning kan føre til utfordringer for de pårørende, og ofte kan de ha behov for støtte og mestring i sin rolle som pårørende. Pårørendeskolene skal være en møteplass som gir støtte til å mestre praktiske og følelsesmessige utfordringer. Pårørendeskoler kan etableres av kommuner og spesialisthelsetjenesten. Velkommen til gratis webinar om drift av pårørendeskoler for pårørende til personer med utviklingshemning og demens. På webinaret får du tips og råd om hvordan etablere og drifte skolen, økonomisk tilskuddsordning og ressurser i arbeidet.

 
Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 10.11.2022 13.30
Slutt: 10.11.2022 15.00
Sted: Digitalt
Pris:
kr 0,00
Påmeldingsfrist: 03.11.2022 23.59.00

Program (info)