Sterk og stødig veilederkurs

Kurs for fysioterapeuter og fagpersoner med idrettsfaglig bachelorgrad
Sterk og stødig er et kommunalt lavterskeltilbud der styrke- og balansetrening i grupper tilbys eldre personer med begynnende ustøhet og/eller endringer i bevegelsesfunksjon. Treningsgruppene drives i samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og frivillige instruktører, og forankres i frisklivssentral eller fysioterapitjenesten. Fysioterapeuter eller fagpersoner med idrettsfaglig bachelorgrad har opplærings- og veiledningsansvar for instruktørene.
Vis mer informasjon

Program (info)