Nasjonal konferanse om delirium

Inspirasjon, kunnskap og praktiske verktøy for å kunne ivareta pasienter med kognitiv svikt og delirium.

Konferansen vil ta for seg temaer som diagnostikk av delirium, pasienterfaringer, ikke-medikamentelle behandlingsstrategier og utfordringer rundt legemiddelbruk.
Det legges opp til at deltakerne skal kunne undervise om delirium på sine respektive arbeidsplasser etter konferansen.

Vis mer informasjon