Kognitiv svikt og demens hos personer med minoritetsbakgrunn

Utredning av kognitiv svikt og demens hos personer med minoritetsbakgrunn

Antall eldre med minoritetsbakgrunn vil øke vesentlig de nærmeste årene, og er en gruppe helse- og omsorgspersonell må være forberedt på å møte oftere - og dermed bør ha mer kompetanse om. Det gjelder ikke minst personer med minoritetsbakgrunn med mistanke om demens.

Hovedfokuset på dette kurset vil være på utredning av kognitiv svikt og demenshos personer med minoritetsbakgrunn - spesielt i de tilfeller der lavt utdanningsnivå, reduserte norskspråklige ferdigheter og/eller personens kultrubakgrunn kan skape utfordringer i utredningen og kreve tilpasninger, for eksempel gjennom bruk av tolk og valg av kognitive tester. På kurset gjennomgås sentrale aspekter ved demensutredning av personer med minoritetsbakgrunn, aktuelle undersøkelsesmetoder og tester, sentrale aspekter ved vurdering av testresultater, samt oppfølging etter diagnose.

Kurset vil i tillegg gi en introduksjon til kognitiv svikt og demens hos personer med minoritetsbakgrunn, og betydningen av individuell tilrettelegging og familieperspektiv.

Målgrupper: helse- og omsorgspersonell i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som arbeider med utredning og oppfølging av kognitiv svikt og demens hos personer med minoritetsbakgrunn

Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 09.11.2022 08.00
Slutt: 09.11.2022 16.30
Sted: Oslo
Pris:
kr 2 400,00
Påmeldingsfrist: 07.10.2022 23.59.00