Innvandrere med demens - Pårørendestøtte

Personer med demens og innvandrerbakgrunn – Informasjon og støtte til pårørende
Gratis veiledningswebinar
Målet er sette søkelyset på informasjon støtte til pårørende til innvandrere med demens og å dele informasjon og erfaringer. Målgruppen er ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og deres aktuelle samarbeidspartnere. Kurset består av nettforelesninger, samtale og diskusjon.
Webinaret holdes på Microsoft Teams, og du kan delta fra PC, nettbrett eller mobiltelefon. Dagen før webinaret får du tilsendt møtelenken på e-post. Ved å melde deg på gir du samtykke til at navnet ditt er synlig for andre deltakere under webinaret.
Arrangør: Aldring og helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet,som en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025
Vis mer informasjon

Program (info)