Geriatrisk Høstmøte

Grundig og oppdatert kunnskap om hjernehelse

Tilegne seg grundig og oppdatert kunnskap om hjernehelse, hvor vi blant annet skal høre om hvem som får kognitiv svikt etter hjerneslag, hva predikerer dårlig funksjon og hvilken betydning har skrøpelighet. Med en aldrende befolkning og flere pasienter med komplekse helseproblemer er geriatrisk vurdering nyttig hos pasienter innlagt på andre avdelinger enn geriatri. Det kommer eksterne foredragsholdere som skal fortelle om dialyse og behandling av hjertesvikt blant skrøpelige eldre. Det blir en oppdatering fra faggruppene palliasjon, skrøpelighet, hjerneslag og demens samt postersesjon med gjennomgang av kasuistikker.

Vis mer informasjon

Program (info)