Fagdag om frontotemporaldemens

Fagdag om  demens med frontotemporale symptomer 
For kursholdere og brukere av VIPS praksismodell og annet helsepersonell som vil lære mer om frontotemporale symptomer  og psykologiske behov hos personer med demens.
Vanlige symptomer ved frontotemporaldemens og andre demenssykdommer med frontotemporal  affeksjon er endringer i personlighet og atferd, apati, sosial tilbaketrekking, reduserte hemninger og nedsatt sykdomsinnsikt.
Målet for fagdagen er å få mer kunnskap om frontotemporale symptomer og hvordan vi best kan gi omsorg til personer som lever med disse symptomene.
Vis mer informasjon